Danışmanlık Kuralları

Davet sonrası dergiye gönderilen yazıya editör(ler) tarafından sırayla seçilen en az 2 danışman atanır. Danışman, elektronik posta ile başlığı ve özeti gönderilen yazının uzmanlık alanı içinde olup olmadığını ve kendisinin bu yazıyı değerlendirip değerlendirmeyeceğini 1 hafta içinde değerlendirmeli ve e-posta daveti sonrası hakem ekranında görülen bekleyen değerlendirmeler başlığını tıklayarak kararını vermelidir. Bir haftayı geçen kararlarda tercihler editörler tarafından artık dikkate alınmayacaktır. Yazıyı kabul eden danışman, 4 hafta içinde objektif, tarafsız, bilimsel değerlendirmesini yapıp derginin ilgili alanında belirlenen bölüme alana görüşünü sunmalıdır. Dört haftayı geçen değerlendirmeler editörler tarafından artık dikkate alınmayacaktır.

Danışmanlar, incelemeleri bitince yazıyı kabul edebilir, ret edebilir veya yazıda değişiklik yapılmasını talep edebilirler. Bu önerilerini yaparken de bunun bilimsel gerekçelerini belirtmelidirler. Bu inceleme ile ilgili zaman uzatması istenmesi durumunda editörler ile dergi web sayfası üzerinden iletişime geçilmelidir. Ayrıca yazı ile ilgili çıkar çatışması olan danışmanlar bunu editörlere yine dergi web sayfası üzerinden iletmelidirler. Danışmanlar kendi amaçları için makale ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı yapmamalıdır. Danışmanların eleştirileri bilimsel nezaket kuralları içerisinde olmalı, saldırgan açıklamalar içermemeli ve eleştiri tarafsız bir şekilde sunulmalıdır. Kabul, red veya makalede değişiklik ile ilgili nihai kararlar tamamen editörlere aittir.