Dergi Genel Bilgi

Genel Bilgiler

Güncel Retina Dergisi; güncel bilgiler ışığında retina/vitreus/uvea alanında uluslararası düzeyde nitelikli konuları düzenli aralıklarla yayınlamaktadır.

Hedef Kitle

Göz hastalıkları ve özellikle de retina/vitreus/uvea alanlarında çalışan hekimler ve bu konulara ilgi duyan diğer tüm sağlık profesyonelleri derginin hedef kitlesidir.

Bilimsel Yazı İçeriği

Güncel retina Dergisi bir güncel konu ve derleme dergisidir. Retrospektif, prospektif, deneysel araştırma, klinik araştırma ve olgu sunumu başvurularını kabul etmemekte ve yayınlamamaktadır. Ama bilimsel mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, orijinal görüntü, tanınız nedir? tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru-cevaplar ve tıp gündemini belirleyen konular, editör görüşü, editöre mektuplar, eğitim yazıları ve kongre/toplantılara zaman zaman yer verilmektedir. 

Bilimsel Yazı Hazırlanması

Güncel retina Dergisi bir güncel konu ve derleme dergisidir. Makaleler, konusunda deneyim ve uzmanlığa sahip kişilere dergi editörleri tarafından yapılan davet sonrası hazırlanan güncel ve son literatür bilgilerini içeren yazılardır. Davet alınmaksızın dergiye gönderilen makaleler işleme alınmamaktadır. Makalede; kelime, sayfa, tablo, resim ve kaynak sınırlaması yoktur. Davet gönderilen yazar, bilimsel makaleye katkısı olan en fazla iki ismi yazıya ekleyebilir. Üçten fazla olan yazarlar başvuru sistemi tarafından otomatik olarak silinecektir. Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Tüm yazarlar bilimsel katkı ve sorumluluklarını bildiren toplu imza ile yayına katılmalıdır. Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiye, yazıların bilimsel ve hukuksal sorumluluğu yazarlara aittir. Makale başvuru ücreti veya makale işlem ücreti uygulamamaktadır. 

Bilimsel Yazı Değerlendirme

Güncel Retina Dergisi hakemli bir dergidir. Her yazı; yurt içi veya dışında bağımsız yazarlardan seçilen en az iki hakem tarafından bağımsız, önyargısız, çift-kör hakemlik ilkelerine dayanarak değerlendirilmektedir. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve bilimsel kurul incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Yazarlar, yayına kabul edilen yazıları metinde temel değişiklik yapmamak kaydı ile düzeltmelerin editörlerce yapılmasını kabul etmiş sayılır. Derginin tüm işlemleri elektronik ortamda internet üzerinden yürütülmektedir. İşlemler "kullanıcı adı ve şifre" kullanılarak web üzerinden yapılmaktadır. 

Yayın Politikası

“Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)” (2013, http://www.icmje.org/) temelindedir. 

Yayın Hakkı

Güncel Retina Dergisi'nde yayınlanan yazılar, resim, şekil ve tablolar yayıncının yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir vasıta ile basılamaz, çoğaltılamaz. Bilimsel amaçlarla (kaynak göstermek kaydıyla) özetleme ve alıntı yapılabilir. Dergide yayınlanan yazı, şekil ve resimlerden yazarları, ilan ve reklamlardan firmaları sorumludur. 

Bilimsel Sorumluluk

Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim(ler); makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı, makaleyi yazmalı veya revize etmeli ve son halini kabul etmelidir. 

Etik Sorumluluk

Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim(ler); makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı, makaleyi yazmalı veya revize etmeli ve son halini kabul etmelidir. 
“İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda “Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk (www.wma.net/e/polcy/b3.html) ilkesi gerekmektedir. Yazıların bilimsel ve etik sorumlulukları yazarlara, telif hakkı ise dergiye aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Yazarlar, yayın haklarının devredildiğini belirten onay belgesini (Yayın Hakları Devir Formu) yazıları ile birlikte göndermelidirler. Bu belgenin tüm yazarlar tarafından imzalanarak dergiye gönderilmesi ile birlikte yazarlar, gönderdikleri çalışmanın başka bir dergide yayınlanmadığı ve/veya yayınlanmak üzere incelemede olmadığı konusunda garanti vermiş, bilimsel katkı ve sorumluluklarını beyan etmiş sayılırlar. 

Yayın, direkt ya da indirekt ticari bağlantı içeriyorsa veya çalışmaya materyal desteği veren bir kuruluş varsa, yazarlar kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vs. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ya da var ise nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar vs.), editöre sunum sayfasında belirtmek zorundadır. 
Araştırmalara yapılan her türlü yardım ve diğer desteklerin alındığı kişi ve kuruluşlar beyan edilmeli ve çıkar çatışmasıyla ilgili durumları açıklamak amacıyla Çıkar Çatışmaları Bildirim Formu doldurulmalıdır. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen tüm yazılarda intihal saptanırsa sorumluluk yazarlara aittir. İncelemeye sunulan araştırmada olası bir bilimsel hata, etik ihlal şüphesi veya iddiasıyla karşılaşılırsa, bu dergi verilen yazıyı destek kuruluşların veya diğer yetkililerin soruşturmasına sunma hakkını saklı tutar. Bu dergi sorunun düzgün biçimde takip edilmesi sorumluluğunu kabul eder ancak gerçek soruşturmayı veya hatalar hakkında karar verme yetkisini üstlenmez. 

Makaleler, sistematik derleme, meta-analizler ve sunumu ile ilgili uluslararası kılavuzlara uygun olmalıdır: Sistematik derleme ve meta-analizlerin raporlamaları için; PRISMA (Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 2009; 6(7): e1000097) (http://www.prisma-statement.org/).