TR Editörlerden: ilk Sayıya Başlarken

EN Editorials: Introduction to the First Issue

Yazarlar:

Bilginin değeri; öğrenilmesi, öğretilebilmesi, pratikte uygulanabilmesi ve güncel olması ile anlam ve önem kazanır. Teknolojinin çok hızlı gelişmesi bilginin değişik alanlarda kullanımını çok önemli şekilde etkilemekte ve pratikte uygulama beklenenden çok daha hızlı değişmektedir. Bilimde güncelliği yakalamak; hem gelişmelere açık olmayı gerektirir, hem de ileriye yönelik yeni girişimlere teşvik eder.


Anahtar Kelimeler:The value of knowledge can gains meaning and importance by learning, teaching, practicing and updating. The rapid development of technology affects the use of information in a lot of fields. Additionally, the application is changing very rapidly in practice. Up-to-date in science requires both being open to developments and encouraging new initiatives for the future.


Keywords:PDF İçin Giriş Yap