TR Editörlerden: Beşinci Yıla Başlarken…

EN Editorials: Introduction to the Five Year…

Yazarlar:

Değerli Meslektaşlarımız

Yaşam boyu iki şeyi durdurmak mümkün değildir. Bunlar; zamanın akışı ve öğrenme ihtiyacıdır. Akıp giden zamanı verimli olarak geçirmek her zaman önemlidir. Öğrenme ihtiyacı ve gerekliliği ise devamlı araştırmayı, yenilikleri bulmayı ve insan yaşamına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Tüm bunların olması, sağlıklı bir yaşamın devam etmesi ile gerçekleşir. Ama sağlık her zaman tehditlere açıktır. 2019-2021 yılları arasında dünyayı etkisi altına alan Pandemi sürecinde tüm uğraşlar, hastalığı her yönüyle tanımak, can kaybını önlemek ve tedbir amaçlı aşıyı geliştirmek üzerine odaklanmıştır.


Anahtar Kelimeler:Dear Colleagues

It is impossible to stop two things in a lifetime. These are the flow of time and the need for learning. It is always important to spend time flowing efficiently. The need and necessity of learning aim to constantly research, find innovations, and contribute to human life.

All this happens with the continuation of a healthy life. But health is always open to threats. During the pandemic process that affected the world between 2019-2021, all efforts focused on recognizing the disease in every aspect, preventing loss of life, and developing the vaccine as a precaution.


Keywords:PDF İçin Giriş Yap