TR Retinal Hastalıklarda Optik Koherens Tomografi Anjiyografi

EN Optical Coherence Tomography Angiography in Retinal Diseases

Yazarlar:

Optik koherens tomografi anjiyografi (OKTA) retinal ve koroidal damarlanmanın herhangi bir kontrast madde kullanılmadan ayrıntılı değerlendirilmesini sağlayan yeni bir görüntüleme yöntemidir. Bu anjiyografi tipinde belli bir retina alanının ardışık optik koherens tomografi B-taramaları kullanılarak damar içindeki eritrositlerin hareket kontrastı işlenerek damar ağları detaylı görüntülenmektedir. Günümüzde birçok retinal hastalığın OKTA bulguları bildirilmektedir.


Anahtar Kelimeler:Optical coherence tomography angiography (OCTA) is a new imaging method providing the assessment of retinal and choroidal vasculature without a contrast agent. In this angiography type, the vascular networks have been visualized in detail though detecting motion contrast of erythrocytes in the vessel, using serial optical coherence tomography B-scans. Currently, OCTA findings of many retinal diseases have been reported.


Keywords:PDF İçin Giriş Yap