TR Optik Koherens Tomografi

EN Optical Coherence Tomography

Yazarlar:

Optik koherens tomografi, retinal hastalıkların tanısında oldukça yararlı bir görüntüleme yöntemidir. Bu tetkik, retina tabakalarının değerlendirilmesini ve kantitatif analizlerinin yapılmasına sağlayarak çok değerli bilgiler elde etmemizi sağlar. Son zamanlarda optik koherens tomografi, retinal hastalıkların tanı, takip ve ayırıcı tanısında en önemli muayene yöntemleri arasına girmiştir. Bu derlemede, optik koherens tomografi görüntüleme yöntemi ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler:Optical coherence tomography is a very useful imaging method in the diagnosis of retinal diseases. This modality provides knowledge to the underlying retinal layers and helps to quantitative analyses of retinal layers that yield very useful information. Recently, optical coherence tomography has become the most important tool of diagnosis, following, and differential diagnosis of retinal diseases. This review mentions the optical coherence tomography imaging techniques.


Keywords:PDF İçin Giriş Yap