TR Vitrektominin Tarihçesi, Gelişimi ve Günümüzdeki Güncel Yaklaşımlara Genel Bakış

EN General View to History, Development, and Current Approaches of Vitrectomy

Yazarlar:

Vitrektomi platformunun günümüzde ulaştığı büyük gelişimi, vitrektominin yarım yüzyıldan fazla olan geçmişine ve bu konuda büyük emekleri olan atalarına dayanmaktadır. Manuel vitrektomiden makine bazlı vitrektomiye geçişteki hızlı değişimler göz önünde bulundurulduğunda, vitrektomi ameliyatındaki yenilikler verimlilik, güvenlik ve cihaz uyumluluğuna daha fazla önem vererek gelişmeye devam edecektir. Bu yazıda vitrektominin geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgiler verilmesi planlanmıştır.


Anahtar Kelimeler:The great developments that the vitrectomy platform has reached today are undoubtedly based on more than half a century of vitrectomy history and their respected ancestors with great effort in this regard. Given the rapid changes in the transition from manual vitrectomy to machine-based vitrectomy, innovations in vitrectomy surgery will continue to evolve with more emphasis on efficiency, safety, and device compatibility. In this article, it is planned to give information about the past, present, and future of vitrectomy.


Citiation: Atılgan CÜ, Çıtırık M. Vitrektominin Tarihçesi, Gelişimi ve Günümüzdeki Güncel Yaklaşımlara Genel Bakış. Güncel Retina 2021; 5 (4): 291-295

Keywords:PDF İçin Giriş Yap