TR 27 Gauge Vitrektomi; Güncel Endikasyonlar ve Uygulamalar

EN 27 Gauge Vitrectomy; Current Indications and Management

Yazarlar:
Mikroinsizyonel vitreus cerrahisi olarak da bilinen modern küçük kesili vitrektomi, cerrahi alet ve teknikteki ilerlemelerin gelişim sürecini yansıtmaktadır. Cerrahlar için benzer veya daha iyi etkinliğe sahip daha az invaziv ve daha küçük insizyon teknikleri geliştirme yöntemleri hızla gelişmektedir. Vitreoretinal cerrahi için geliştirilen 27-gauge vitrektomi yöntemi 2010 yılından bu yana hayatımıza girmiştir ve kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu makalede 27-gauge vitrektominin güncel endikasyon ve kullanımlarından bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler:Modern small incision vitrectomy, also known as microincision vitreous surgery, reflects the development of advances in surgical instruments and techniques. Methods for developing less invasive and smaller incision techniques with similar or better effectiveness for surgeons are developing rapidly. The 27-gauge vitrectomy method developed for vitreoretinal surgery has been introduced into our lives since 2010 and its use is becoming common increasingly. This article will discuss the current indication and use of 27-gauge vitrectomy.


Citiation: Kutluksaman B, Çıtırık M. 27 Gauge Vitrektomi; Güncel Kullanım, Endikasyonlar ve Uygulamalar. Güncel Retina 2021; 5 (4): 312-319

Keywords:PDF İçin Giriş Yap