TR Arka Segment İntraoküler Yabancı Cisimlere Yaklaşım ile Anatomik ve Fonksiyonel Başarımı Artırma Stratejileri

EN Management of Intraocular Foreign Bodies of the Posterior Segment to Maximize Anatomical and Functional Outcomes

Yazarlar:
Açık göz yaralanması (AGY) onarımı, göz cerrahisinde en zorlu cerrahilerden biri olmaya devam etmektedir. İntraoküler yabancı cisimler (İOYC) ise, özel tedavi yöntemleri nedeniyle farklı bir alt grup oluşturmaktadır. Kornea veya kristalin lense verilebilecek hasardan dolayı, arka segment İOYC lerin genellikle, güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağlamak için yapılacak bu operasyonların, daha komplike bir durum oluşturabileceği de açıktır. Bu operasyonlarda, anatomik ve fonksiyonel başarıyı en üst düzeye çıkarmak ve hastanın kalıcı görme kaybını engellemek için, arka segment İOYC lerin çıkarılma endikasyonları, zamanı ve cerrahi tekniği ayrıntılı bir şekilde planlanmalıdır. Bu makalede, arka segment İOYC lerin cerrahi başarımında mevcut çeşitli tartışmalar gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler:Open globe injury (OGI) repair remains one of the most challenging surgeries in all the eye surgery. Intraocular foreign bodies (IOFBs) constitute a subset with special treatment considerations. It is also clear that these operations can create a more complicated situation due to damage to the cornea or crystalline lens to ensure the safe removal of the posterior segment IOFBs. In these operations, indications, time, and surgical techniques of removal of the IOFB should be planned in detail to maximize anatomical and functional success and prevent permanent vision loss of the patient. Several controversies exist in the management of IOFBs that will be reviewed in this article.

Citiation: Batman C. Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimlere Yaklaşım İle Anatomik ve Fonksiyonel Başarımı Artırma Stratejileri. Güncel Retina 2021; 5 (4): 333-340

Keywords:PDF İçin Giriş Yap