TR Sorsby Psödoinflamatuar Fundus Distrofisi, Kuzey Carolina Maküla Distrofisi ve Gizli (Occult) Maküla Distrofisi; Patofizyoloji, Bulgular, Tanı ve Tedavi

EN Sorsby Pseudoinflammatory Fundus Dystrophy, North Carolina Macular Dystrophy, and Occult Macular Dystrophy; Pathophysiology, Findings, Diagnosis, and Treatment

Yazarlar:

Bu derlemede her iki gözde, görme keskinliğinde azalmaya yol açan lokalize maküler distrofilerden Sorsby’nin psödoinflamatuar fundus distrofisi, Kuzey Carolina maküler distrofisi ve okült makula distrofisi konu edinilmiştir.


Anahtar Kelimeler:In this review, we summarized Sorsby’s pseudoinflammatory fundus dystrophy, North Carolina macular dystrophy and occult macular dystrophy was summarized, which are the localized macular dystrophies that can cause decrease in visual acuity in both eyes.

 


Citiation: Türkoğlu EB, Çelik E. Sorsby Psödoinflamatuar Fundus Distrofisi, Kuzey Carolina Maküla Distrofisi ve Gizli (Occult) Maküla Distrofisi; Patofizyoloji, Bulgular, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2021; 5 (3): 252-255.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap