TR Retinal Vaskülitlerde Klinik, Tanı ve Tedavi

EN Clinical, Diagnosis, and Treatment in Retinal Vasculitis

Yazarlar:

Retinal vaskülitler, izole olabilecekleri gibi, sistemik inflamatuar, enfeksiyöz, neoplastik ve dejeneratif hastalıklara bağlı olarak gelişebilirler. Enfeksiyöz, non-enfeksiyöz sebeplerin ayırımı uygun tedavi yaklaşımı açısından oldukça önemlidir. Bu derlemenin amacı, non-enfeksiyöz retinal vaskülitlerin klinik bulgularına, tanıya yönelik değerlendirmelerine ve tedavi seçeneklerine genel bir bakış sağlamaktır.


Anahtar Kelimeler:Retinal vasculitis can be in the form of isolated ocular involvement, or can be associated with infections, neoplastic, degenerative and systemic inflammatory diseases. The differentiation of infectious and non-infectious causes is very important for the appropriate treatment approach. The aim of this review is to provide an overview of the clinical findings, diagnostic evaluations and treatment options of non-infectious retinal vasculitis.


Citiation: Eraydın B, Süllü Y. Non-enfeksiyöz Retinal Vaskulitlerde Klinik, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2021; 5(1): 43-50

Keywords:PDF İçin Giriş Yap