TR Pakikoroid Pigment Epitelyopati; Bulgular, Tanı ve Yaklaşım

EN Pachychoroid Pigment Epitheliopathy; Signs, Diagnosis, and Management

Yazarlar:

Pakikoroid (eski Yunanca’da paki: kalın) kalın koroid anlamına gelmektedir. Pakikoroid özellikleri olan gözlerde subretinal sıvı olmadan gelişen retina pigment epiteli değişiklikleri pakikoroid pigment epitelyopati (PPE) olarak adlandırılır. PPE pakikoroid spektrum hastalıklarının en basit formudur.  PPE’den santral seröz koryoretinopati ve pakikoroid neovaskülopati gelişebilir. Bu derlemede PPE patogenezi, bulguları, klinik seyri, tanısı ve bu tabloya yaklaşımdan bahsedilmektedir


Anahtar Kelimeler:Pachychoroid (ancient Greek pachy: thick) means thick choroid. Pachychoroid pigment epitheliopathy (PPE) has been recently defined as forme fruste of central serous chorioretinopathy (CSC). Its characteristic findings are pachychoroid phenotype, a variety of RPE abnormalities, absence of subretinal fluid and absence of a history of subretinal fluid. PPE may progress to CSC or pachychoroid neovasculopathy. The aim of the current review is to provide an overview of signs, diagnosis, and management of PPE.


Citiation: Karaçorlu M. Pakikoroid Pigment Epitelyopati; Bulgular, Tanı ve Yaklaşım. Güncel Retina 2020; 4(2): 93-97.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap