TR Pakikoroid Neovaskülopati; Bulgular, Tanı ve Tedavi

EN Pachychoroid Neovasculopathy; Findings, Diagnosis, and Treatment

Yazarlar:

Pakikoroid neovaskülopati, tipik pakikoroid özelliklere ek olarak tip 1 koroid neovaskülarizasyonunun (KNV) da eşlik ettiği yeni bir klinik antitedir. Hastalığın tipik optik koherens tomografi bulgusu, sığ irregüler pigment epitel dekolmanı (çift katman bulgusu) varlığıdır. Optik koherens tomografi anjiyografide tip 1 KNV, retina pigment epiteli ve Bruch membranı arasında “tangled network” adı verilen karışık ağ görünümü şeklinde izlenir. Hastalığın farklı epidemiyolojik, genetik ve tedavi özellikleri göstermesi nedeniyle neovasküler yaşa bağlı makula dejenerasyonundan ayırt edilmesi önem taşır. Güncel tedavi yaklaşımında intravitreal anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü uygulamaları ve fotodinamik tedavi yer almaktadır.


Anahtar Kelimeler:Pachychoroid neovasculopathy (PNV) is a novel clinical entity with typical pachychoroid features accompanied by type 1 choroidal neovascularization (CNV). Typical optical coherence tomography finding of the disease is flat irregular pigment epithelial detachments (double layer sign). Type 1 CNV between retinal pigment epithelium and Bruch membrane is seen as tangled network on optical coherence tomography angiography. Differential diagnosis of PNV from neovascular age-related macular degeneration is especially important because of the different epidemiological, genetic and therapeutic features of these diseases. Current treatment approaches includes intravitreal anti-vascular endothelial growth factor injections and photodynamic therapy.


Citiation: Demirel S, Yanık Odabaş O. Pakikoroid Neovaskulopati; Bulgular, Tanı ve Tedavi, Güncel Retina 2020; 4(2): 112-117.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap