TR Birdshot Koroidit ve Punktat İç Koroidit; Klinik, Tanı ve Tedavi

EN Birdshot Chorioretinopathy and Punctate Inner Choroidopathy; Presentation, Diagnosis, and Treatment

Yazarlar:

Birdshot koryoretinopati ve punktat iç koroidopati inflamatuar koryoretinopatilerin bir çeşidi ve beyaz nokta sendromlarının bir üyesidir. Bu hastalıkların tipik ve karakteristik görünümleri vardır. Bu hastalıklardaki lezyonlar retinanın birçok katını, retina pigment epitelini, koryokapillarisi ve koroidi etkiler. Bu derlemede bu hastalıkların etyolojilerini, klinik görünümlerini, tanılarını-ayırıcı tanılarını, tedavileri ve prognozlarını tartıştık


Anahtar Kelimeler:Birdshot chorioretinopathy and punctate inner choroidopathy are a form of inflammatory chorioretinopathies and a member of the white dot syndromes. These diseases have unique and characteristic appearances. The lesions in these diseases affect multiple layers of retina, retinal pigment epithelium, choriocapillaris and the choroid. We discuss the etiology, presentation, diagnosis-differential diagnosis, treatment and prognosis of these diseases in this review.


Citiation: Gür Güngör S. Birdshot Koryoretinopati ve Punktat İç Koroidit; Klinik, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2021; 5(1): 23-33

Keywords:PDF İçin Giriş Yap