TR Maskeleyici Sendromlar ve Üveit; Klinik, Tanı ve Tedavi

EN Masquerade Syndromes and Uveitis; Clinics, Diagnosis, and Treatment

Yazarlar:

Maskeleyici sendrom” terimi ön kamarada, vitreusta veya ikisinde birlikte hücre bulunan ancak immun-aracılı üveitlerle ilişkisi bulunmayan tüm durumları tanımlamak için kullanılır. Her ne kadar maskeleyici sendromlar intraoküler yabancı cisim, retinitis pigmentosa, oküler iskemik sendrom, vb benign durumlarda oluşabilse de, malign maskeleyici sendromlar bu grup bozukluklar içerisinde en önemli olanlardır. Lenfoma ve lösemi gibi hematolojik malignensiler, sistemik tümörlerin oküler metastazları, paraneoplastik retinopatiler ve retinoblastom oküler inflamatuar hastalıkları taklit eden neoplastik maskeleyici sendromlardır. Bu hastalıkların tanı ve tedavisindeki gecikme ciddi morbidite ve mortalite ile sonuçlanabilir. 50 yaş üstünde kronik üveiti olan tüm hastaların dikkatli bir şekilde klinik değerlendirmesi ve detaylı yardımcı araştırmalar sistemik yayılım, altta yatan hastalığın kötüleşmesi ve mortaliteyi engellemek için çok önemlidir


Anahtar Kelimeler:The term of “masquerade syndrome” is used to describe all conditions where the presence of cells either in anterior chamber, vitreous or both but unrelated to any immun-mediated uveitis entities. Although masquerade syndromes can be caused by benign conditions such as intraocular foreign body, retinitis pigmentosa, ocular ischemic syndrome, etc., malignant masquerade syndromes are the important ones in this group of disorders. Hematologic malignancies such as lymphoma and leukemia, ocular metastasis of systemic tumors, paraneoplastic retinopathies and retinoblastoma are neoplastic masquerade syndromes mimicking ocular inflammatory diseases. A delay in the diagnosis and treatment of these diseases can result in serious morbidity and mortality. Careful clinical examination and detailed ancillary investigation of all patients older than 50 years of age with chronic uveitis are crucial to prevent systemic dissemination, worsening of the causal disease and mortality


Citiation: Uzun A. Maskeleyici Sendromlar ve Üveit; Klinik, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2020; 4(4): 284-291.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap