TR Sarkoidoz ve Göz Tutulumu

EN Sarcoidosis and Ocular Involvement

Yazarlar:

Sarkoidoz histopatolojik düzeyde non-kazeifiye granülomlarla karakterize enflamatuar sistemik bir hastalıktır. Okuler sarkoidozunun çok çeşitli belirtileri ve bulguları vardır. Günümüzde hala sarkoidozun tanısı, özellikle ekstrapulmoner tutulumlarda bir sorun olmaya devam etmektedir. Göz tutulumunda anatomik tutulum yeri ve inflamasyonun ciddiyetine bağlı olarak tedavide, yerel ve/veya sistemik kortikosteroid ile immünomodülatörler kullanılır. Gelecekte, sarkoidoz tanısında özgün genlerden yararlanılacak ve mikrobiyolojik gelişmelerde hastalığın bulaşıcı etyolojisini açığa çıkarabilecektir. Bunlarda sarkoidozun tedavi yaklaşımlarını değiştirebilecektir.


Anahtar Kelimeler:Sarcoidosis is an inflammatory systemic disease characterized by non-caseifying granulomas at histopathological level. Ocular sarcoidosis has many symptoms and signs. Currently, the diagnosis of sarcoidosis remains a problem, especially in extrapulmonary involvement. Local and / or systemic corticosteroids and immunomodulators are used in the treatment depending on the location of the anatomical involvement in the eye and the severity of inflammation. In the future, specific genes will be utilized in the diagnosis of sarcoidosis and will be able to reveal its infectious etiology in microbiological developments. And these developments will be able to change the treatment approaches of sarcoidosis.


Citiation: Akyol N, Uzlu D, Köse B. Sarkoidoz ve Göz Tutulumu. Güncel Retina 2021; 5(1): 51-55

Keywords:PDF İçin Giriş Yap