TR Pakikoroid Spektrum Hastalıklarında Epidemiyoloji, Prevalans ve İnsidans

EN Epidemiology, Prevalence, and Incidence in Pachychoroid Disease Spectrum

Yazarlar:

Pakikoroid spektrum hastalıkları, Haller tabakasında patolojik olarak damarların genişlemesi (pakivenler), Sattler ve koriokapillaris tabakalarında inceltme ve artmış koroid kalınlığı ile karakterize bir fenotipi tanımlayan nispeten yeni bir konsepttir. Spektrum, aşağıdaki hastalık gruplarını içerir: Santral seroz koriyoretinopati (SSR), Pakikoroid pigment epitelyopati (PPE), Pakikoroid neovaskülopati (PNV), Polipoidal koroidal vaskülopati (PCV), Fokal koroidal ekskavasyon (FCE),  Peripapiller pakikoroid sendrom (PPS). Bu hastalıkların koroid yapısında bozukluk ile başlayan ortak bir patojenik sürecin farklı tezahürleri olduğuna inanılmaktadır. Bu derlemenin amacı, pakikoroid spektrum hastalıklarının epidemiyoloji, prevalans, insidansı ile beraber risk faktörlerini ortaya koymaktır.


Anahtar Kelimeler:Pachychoroid is a relatively novel concept describing a phenotype characterized by increased choroidal thickening, pathologically dilated veins in the Haller’s layer (pachy-veins), thinning in Sattler’s and choriocapilleris layers. The spectrum comprises the following disease groups: Pachychoroid Pigment Epitheliopathy, Central Serous Chorioretinopathy, Pachychoroid Neovasculopathy, Polipoidal Choroidal Vasculopathy, Focal choroidal excavation, Peripapillary pachychoroid syndrome. These conditions all exhibit the characteristic choroidal alterations and are believed to represent different manifestations of a common pathogenic process. The aim of this review is to exhibit the epidemiology, risk factors, incidence and prevalence of the pachychoroid diseases respectively


Citiation: Kan E. Pakikoroid Spektrum Hastalıklarında Epidemiyoloji, Prevalans ve İnsidans. Güncel Retina 2020; 4 (2): 57-61.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap