TR Atipik Prezentasyonlu Santral Seröz Retinopati ve Santral Seröz Retinopati Ayırıcı Tanısı

EN Central Serous Retinopathy with Atypical Presentation and Differential Diagnosis of Central Serous Retinopathy

Yazarlar:

Santral seröz retinopati (SSR), makülada subretinal sıvı ile karakterize, genellikle orta yaşlı erkekleri etkileyen multifaktöriyel bir koryoretinal hastalıktır. Sıklıkla iyi görsel prognozlu ve kendisini sınırlayan bir seyri olmasına rağmen atipik prezentasyonlu hastalar kronik ve tekrarlayan ataklarında değişik derecelerde görsel etkilenmeler yaşayabilirler. Tanı ve tedavide yapılan yanlışlar SSR’nin kliniğini ve görsel sonucu olumsuz etkilemektedir. SSR çok iyi bir taklitçi ve çok geniş bir klinik prezentasyona sahip olduğu için yanlış tanı konulan hastalıklardan birisidir. Anamnezin ayrıntılı alınması ve tüm görüntüleme yöntemlerinin doğru yorumlanması SSR ayırıcı tanıcısı açısından çok önemlidir.

Bu derlemede atipik prezentasyonlu SSR konusu ve SSR’nin ayırıcı tanısı üzerinde durulmuştur.


Anahtar Kelimeler:Central serous retinopathy (CSR) is a multifactorial chorioretinal disorder which is characterized by subretinal fluid in the macula, usually affecting middle-aged men. Although it has often a self-limited course and good visual prognosis, the patients with atypical presentation and in chronic or recurrent episodes may suffer from various degrees of visual impairment. Misdiagnosis and improper treatment have a negative effect on the clinical and visual outcomes of CSR. Unfortunately, CSR is a great mimicker and is one of the commonest causes of misdiagnosis due to it has a wide presentation spectrum. Taking the clinical history in detailed and interpreting all imagings correctly are so crucial for the differential diagnosis of CSR.

In this study, CSR with atypical presentation and differential diagnosis of CSR were reviewed.


Citiation: Acar U, Ergintürk Acar D. Atipik Prezentasyonlu Santral Seröz Retinopati ve Santral Seröz Retinopati Ayırıcı Tanısı. Güncel Retina 2020; 4(2): 131-138.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap