TR İmmün Yetmezlik ve İlaçlarla İlişkili Üveit; Klinik, Tanı ve Tedavi

EN Uveitis associated with Immunodeficiency and Drugs; Clinical Findings, Diagnosis, and Treatment

Yazarlar:

İmmün recovery üveit (IRU) highly active antiretroviral therapy (HAART) tedavisi alan,  sitomegalovirüs (CMV) retinitli, human immunodeficiency virus (HIV) ile infekte hastalarda en sık görülen immün rekonstrüksiyon inflamatuar sendromudur. HAART çağında CMV retinitli hastalar immün sistemin düzelmesi ile vitritis, maküler ödem, epiretinal membran, papillit ve iris sineşisi gibi birçok inflamatuar komplikasyon geliştirebilirler. HIV’in oküler tutulumu göz önüne alındığında, CD4 hücre sayısı 50 hücre/ μL altında olan hastalara rutin göz muayenesi  ve dikkatli bir görme kaybı takibi tavsiye edilmektedir. HAART tedavisi sonucu bu hastaların yaşam sürelerinin uzaması ile IRU tedavisi gelecekte çözülmesi gereken önemli bir sorun olacaktır. Birçok sistemik, intravitreal, topikal ilaç kullanımı, aşı uygulaması ve herhangi bir madde kullanımı sonucunda üveit gelişebilir. Fakat ilaç ilişkili üveit çok nadir rastlanan bir olaydır. Yalnızca sınırlı miktarda bazı ilaçların üveite neden olduğu kanıtlanmıştır, diğer birçok ilaçta ise direk böyle bir etki gösterilememiştir. Ön üveit en sık rastlanan klinik bulgudur, bu nedenle yeni başlayan ön üveitli bir hastaya yakın zamanda yeni bir ilaç kullanma hikayesi sorulmalıdır. Bu hastalara herhangi bir üveit vakası gibi tanısal yaklaşım uygulanmalıdır. İlaç ilişkili üveit çoğunlukla ilacın kesilmesi ve inflamasyonun topikal olarak tedavi edilmesi ile haftalar içinde geriler. Bu makalede IRU ve ilaç ilişkili üveitin klinik bulguları, tanı ve tedavisinden bahsedilmiştir.


Anahtar Kelimeler:Immüne recovery üveitis (IRU) is the most common form of immune reconstitution inflammatory syndrome in human immunodeficiency virus (HIV) infected patients with cytomegalovirus (CMV) retinitis who are receiving highly active antiretroviral therapy (HAART) therapy. In patients with CMV retinitis in the HAART era, immune recovery may be associated with a greater number of inflammatory complications, including vitritis, macular edema, epiretinal membrane formation, papillitis and iris synechiae. Given the range of ocular manifestations of HIV, routine ocular examinations and screening carefully for visual loss are recommended in patients with CD4 counts <50 cells/μL. With the increasing longevity of these patients due to the use of HAART, treatment of IRU may become an issue in the future. Uveitis has been associated with a number of systemic, intravitreal and topical medications, and may also occur after vaccination and the use of other substances. However, drug induced uveitis is a relatively rare event. Only a few drugs have been proven to cause uveitis, whereas many others may not represent a direct cause-and-effect relationship. Anterior uveitis is the most common clinical presentation and therefore, patients with a new onset anterior uveitis should be asked whether they have recently started any new medications. These patients need to undergo the same diagnostic protocol followed for any uveitis case. Drug-induced uveitis is almost always reversible within weeks of cessation of the medication and the institution of topical treatment of the inflammation. The clinical findings, diagnosis and treatment of IRU and drug induced uveitis are presented in this current study


Citiation: Okutucu M. İlaçlarla İlişkili Üveit; Klinik, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2020; 4(4): 277-283.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap