TR Pakikoroid Spektrum Hastalıklarında Görüntüleme (Fundus Otofloresans, Optik Koherens Tomografi Ve Optik Koherens Tomografi Anjiyografi)

EN Imaging In Spectrum of Pachychoroid Diseases (Fundus Autofluorescence, Optic Coherence Tomography, and Optic Coherence Tomography Angiography)

Yazarlar:

Pakikoroid spektrum hastalıkları, koroidin kalınlık artışı, dış tabakadaki koroidal damarların dilatasyonu, bu damarların üstündeki iç koroidal tabakadaki damarların zayıflaması ve değişik düzeyde retina pigment epitel değişiklikleriyle karakterize nispeten yeni tanımlanmış bir hastalık grubudur. Görüntüleme teknolojisinde kaydedilen gelişmeler sayesinde bu hastalık grubunun patofizyolojisi anlaşılmış ve alt tipleri belirlenebilmiştir.


Anahtar Kelimeler:Pachychoroid spectrum diseases are a relatively newly defined group of diseases characterized by increased thickness of the choroid, dilatation of the choroidal vessels in the outer layer, weakening of the vessels in the inner choroidal layer above these vessels and retinal pigment epithelial changes at different levels. Through developments in imaging technology, the pathophysiology of this disease group was understood and subtypes could be identified.


Citiation: Binzet M, Korkmaz A, Zengin MO. Pakikoroid Spektrum Hastalıklarında Görüntüleme (Fundus Otofloresans, Optik Koherens Tomografi Ve Optik Koherens Tomografi Anjiyografi). Güncel Retina 2020; 4(2): 81-92.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap