TR Dev Yırtıklı Retina Dekolmanı

EN Retinal Detachment with Giant Tear

Yazarlar:

Dairesel uzunluğu 3 saat kadranından (90º)  daha fazla olan, tam kat nörosensoriyel retina yırtıkları dev retina yırtığı olarak tanımlanır ve yırtıklı retina dekolmanlarının çok az bir kısmını oluşturmaktadır. Yüksek oranda gözlenen intra- ve post-operatif komplikasyonlar ve teknik olarak birçok zorluğu barındırması nedeni ile tedavisi güçtür. Tedavide çökertme cerrahisi ve fakoemülsifikasyon ile kombine edilebilen gaz veya silikon yağı tamponadı ile birlikte primer vitrektomi, çevresel çökertme cerrahisi kullanılmaktadır. Perflorokarbon sıvıların, mikroinsizyonel vitrektomi tekniklerinin kullanımı ve cerrahların tecrübeleriyle günümüzde anatomik başarı oranı artmıştır. Fonksiyonel sonuçlar değişken olmakla birlikte preoperatif ve gelişimsel proliferatif viretoretinopati sonuçları etkilemektedir.


Anahtar Kelimeler:Full thickness neurosensory retinal tears of more than 90 degrees circumferentially are defined as giant retinal tears and constitude very few of rhegmatogeneous retinal detachments. Management is difficult as there are highly observed intra- and postoperative complications and it technically hosts many difficulties. Primary vitrectomy with either gas or silicone oil tamponade which can be combined with scleral buckling and phacoemulsification, scleral buckling are used in the treatment. Today anatomical success rate is increased as a result of the use of perfluorocarbon liquids and micro-incisional vitrectomy techniques and with the experience of surgeons. Although functional results are variable, preoperative and developmental proliferative viretoretinopathy affects the results.


Keywords:PDF İçin Giriş Yap