TR Pediyatrik Retina Dekolmanları: Risk Faktörleri, Patogenez, Klinik ve Yönetim

EN Pediatric Retinal Detachment: Risk Factors, Pathogenesis, Clinical Presentation, and Management

Yazarlar:

Pediyatrik retina dekolmanları seyrek görülmesinin yanında zor olgulardır; erişkin retina dekolmanlarından etyoloji, anatomik özellikler, tedavi ve prognoz açısından farklılıklar gösterir. Anatomik başarı fonksiyonel başarı ile paralel seyretmez. Pediyatrik vitreoretinal cerrah bu olgularda başarı elde edebilmek için prematüre retinopatisi (ROP), familyal eksudatif retinopati (FEVR) ,persistan fetal vaskülatur (PFVS), konjenital X–e bağlı retinoskizis ve Coats gibi hastalıkların karakteristik özelliklerini bilmek gerekir. Bu bölümde bu tür komplike olguların özellikleri ve yaklaşımlar tartışılacaktır.


Anahtar Kelimeler:Pediatric retinal detachment is uncommon and challenging disease; it differs from adult detachments in etiology, anatomic characteristics, management and prognosis. The anatomic success, when achieved is frequently not related to a functional recover. To operate, the pediatric vitreoretinal surgeon must understand the characteristics that define diseases, such as retinopathy of prematurity (ROP), familial exudative vitreoretinopathy (FEVR), persistant fetal vasculature syndrome (PFVS), congenital x-linked retinoschisis (CXLRS) and Coats disease. Here we discuss key features of the surgical approach to complicated pediatric retinal detachments.


Keywords:PDF İçin Giriş Yap