TR İdiyopatik Ön Üveitler ve Granülomatöz ön Üveitler; Klinik, Tanı ve Tedavi

EN Idiopathic Anterior Uveitis and Granulomatous Anterior Uveitis: Diagnosis and Treatment

Yazarlar:

İdiyopatik ön üveit en sık görülen ön üveit şeklidir. Hastalığın herhangi bir nedeni yoktur ve sonrasında idiyopatik denir. Arka segmenti inceledikten ve maskeleyici sendromları ve enfeksiyonları dışladıktan sonra, tanı koymanın ana adımı klinik özelliklerdir. Tek veya iki taraflı tutulumu ve granülomatöz özelliklerin varlığını ya da yokluğunu belirlemek esastır. Daha sonra, ayrıntılı hikayeye ve klinik muayeneye dayanan tanı hipotezlerini doğrulamaya yardımcı olan direkt bir çalışma yapılır. Tedavi etiyoloji ve hastalığın şiddetine göre ayarlanır. Burada idiyopatik ve granülomatöz ön üveitler gözden geçirilmektedir.

 


Anahtar Kelimeler:İdiopathic anterior uveitis is the most common form of anterior uveitis. This group does not have any reasons and is then called idiopathic. After examining the posterior segment and ruling out masquerade syndromes and infections, the main step of diagnosis is clinical characterization. It is essential to establish the presence or absence of unilateral versus bilateral and granulomatous features. Subsequently, a directed work-up may be obtained which then helps to confirm diagnostic hypotheses based on the detailed history and clinical examination. Treatments are adapted according to etiology and disease severity. Here, idiopathic and granulomatous anterior uveitis is reviewed.


Citiation: Balıkoğlu Yılmaz M, Daldal H. İdiyopatik Ön Üveitler ve Granulomatöz Ön Üveitler; Klinik, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2020; 4(4): 243-248.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap