TR Non-enfeksiyöz Üveitlere Genel Bakış, Oluşum Mekanizmaları, İmmünopatoloji, Sınıflandırma ve Genel Klinik Bulgular

EN Overview of Non-infectious Uveitis, Mechanisms, Immunopathology, Classification, and General Clinical Findings

Yazarlar:

Üveit gözün pigmentli bölümü olan uveanın anterior, intermedier, arka kısımlarını veya hepsini birden içeren inflamasyonudur. Üveitler infeksiyöz olabileceği gibi immün aracılı veya otoimmün  şekilde görülen non infeksiyöz şekilde de görülebilir. Non infeksiyöz üveitler üveitler içinde en fazla görülen üveit tipidir. Non-infeksiyöz üveitler idyopatik veya sistemik hastalıklara ikincil olabilir. Erken tanı ve tedavi uygulanmadığında kalıcı göz hasarına yol açabildiğinden ayırıcı tanının yapılması önem taşımaktadır. Bu derlemede non-infeksiyöz üveitlere genel bakışla birlikte oluşum mekanizmaları, immünopatoloji ve sınıflandırması incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler:Uveitis is the inflammation of the anterior, intermediate or posterior uvea, the pigmented part of the eye.  Uveitis can be infectious or non-infectious presented as autoimmune and immune-mediated. Non-infectious uveitis are the most common type of uveitis. It can be idiopathic or secondary to systemic diseases. Differential diagnosis is important, if early diagnosis and treatment is not applied, permanent eye damage can occur. In this review, an overview of non-infectious uveitis is examined with the mechanism, immunopathology and classification.


Citiation: Başarır B, Altan C, Paşaoğlu I. Non-enfeksiyöz Üveitlere Genel Bakış, Oluşum Mekanizmaları, İmmunopatoloji, Sınıflandırma ve Genel Klinik Bulgular. Güncel Retina 2020; 4(4): 221-226.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap