TR Nonenfeksiyoz Üveitlerde Yardımcı Laboratuvar ve Görüntüleme

EN Auxiliary Laboratory and Imaging in Non-Infectious Uveitis

Yazarlar:

İntraokuler inflamasyonlar göz doktorları için hala tanısal bir zorluk taşır. Bazı durumlarda kesin etiyolojik tanı koymak genellikle zordur. Yardımcı incelemeler, hem ön hem de arka segmentte patolojilerin teşhisinde ve inflamasyonun izlenmesinde çok faydalıdır. Enfeksiyöz olmayan üveitlerde en sık kullanılan yardımcı araştırmalar; Ön segment inflamasyonu için lazer flare fotometre, retina hastalıkları için fundus fluorescein anjiyografisi (FFA), koroid patolojileri için indosiyanin yeşili anjiyografisi (ISYA),retina pigment epiteli (RPE) için fundus otofloresansı (FOF)  , arka segment için Optik Koherens Tomografi (OKT) ve ultrasonografi. Nonenfeksiyoz üveit tanısında yardımcı laboratuvar incelemeleri de çok önemlidir. Bu derlemede sık kullanılan araştırmaların rolünü açıklayan bir genel bakış amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler:Intraocular inflammations are still a diagnostic challenge for ophthalmologists. It is often difficult to make a precise etiological diagnosis in certain situations. Ancillary investigations are very useful in diagnosing the pathologies and monitoring inflammation in the anterior as well as posterior segment. The most commonly used ancillary investigations in noninfectious uveitis include laser flare meter for anterior segment inflammation, fundus fluorescein angiography (FA) for retinal diseases, indocyanine green angiography (ICGA) for choroidal pathologies, fundus autofluorescence (FAF) for retinal pigment epithelium (RPE) and optical coherence tomography (OCT) as well as ultrasonography for posterior segment. Laboratory investigations in the diagnosis of noninfectious uveitis is also very important, This review aims to be an overview describing the role of commonly used investigations.


Citiation: Sungur G, Orman G. Non-enfeksiyöz Üveitlerde Yardımcı Laboratuvar ve Görüntüleme. Güncel Retina 2020; 4(4): 227-242.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap