TR Juvenil İdyopatik Artrit İlişkili Üveit: Tanı, Klinik ve Tedavi

EN Juvenile Idiopathic Arthritis associated Uveitis: Diagnosis, Clinic, and Treatment

Yazarlar:

Juvenil idyopatik artrit (JIA) olgularında %3,3-38 oranında ortaya çıkan üveit en sık ekstraartiküler bulgudur. Nongranülomatöz, kronik, sinsi başlangıçlı ön üveit tablosu belirti vermediği için tanı anında sıklıkla komplikasyonlar görülür. Bu nedenle JIA olgularında belirli aralıklarla tarama gereklidir. Erken tanı konduğunda ilk yaklaşım topikal kortikosteroid tedavisi olup, remisyon sağlanamazsa ya da başlangıçta komplikasyon varsa immünsupresif tedavi gereklidir. Bu amaçla ilk tercih metotraksat olup ikinci basamak olarak adalimumab ya da infliksimab gibi biyolojik ajanlar kullanılmaktadır. Katarakt ve glokom gibi komplikasyonlar için cerrahi tedavi gereklidir.


Anahtar Kelimeler:Uveitis is the most common extraarticular finding in juvenile idiopathic arthritis (JIA). Non-granulomatous, chronic, insidious onset of anterior uveitis does not show any symptoms, so complications are often seen at the time of diagnosis. Therefore, periodic screening is necessary in JIA cases. Topical corticosteroid therapy is the first approach when diagnosed early and immunosuppressive therapy is necessary if remission cannot be achieved or if there is an initial complication. For this purpose, the first choice is methotrexate and the second step is biological agents such as adalimumab or infliximab. Surgical treatment is required for complications such as cataract and glaucoma.


Citiation: Kadayıfçılar S. Juvenil İdyopatik Artrit İlişkili Üveit: Tanı, Klinik Özellikler ve Tedavi. Güncel Retina 2020; 4(4): 260-262

Keywords:PDF İçin Giriş Yap