TR Non-enfeksiyöz Arka Üveit-Fokal Koroiditler (Akut retinal pigment epitelitis, AZOOR, AMN, Ampijinöz Koroidit)

EN Non-infectious Posterior Uveitis- Focal Choroiditis (Acute retinal pigment epithelitis, AZOOR, AMN, Ampiginous Choroiditis)

Yazarlar:

Non-enfeksiyöz fokal koroiditler retinanın derin katları, RPE ve koroidde lokalize, çok sayıda iyi sınırlı, beyaz fokal lezyonlar ile karakterize etiyolojisi bilinmeyen bir grup intraoküler inflamatuar bozukluktan oluşmaktadır. Tek bir antitenin varyasyonları olabilecekleri düşünülse de, çok geniş bir spektrumda yer almaları nedeniyle görme prognozunu belirleyebilmek için doğru tanıyı koymak önemlidir. Bu makalede fokal koroiditlerden akut retina pigment epitelitis, akut zonal okült dış retinopati, akut maküler nöroretinopati ve ampijinöz koroidittin semptom, bulguları ve tedavisi tartışılmıştır.


Anahtar Kelimeler:Non-infectious focal choroiditis consist of a group of intraocular inflammatory disorders of unknown etiology characterized by multiple well-circumscribed white focal lesions located in the deep layers of the retina, RPE and choroid. Although it is suggested that all these are really the expresssion of a single entity, it is important to establish the correct diagnosis in order to determine the visual prognosis due to their wide spectrum. In this article, symptoms, signs and treatment of acute retinal pigment epithelitis, acute zonal occult external retinopathy, acute macular neuroretinopathy and ampiginous choroiditis are discussed.


Citiation: Güven Yılmaz S. Non-enfeksiyöz Arka Üveit-Fokal Koroiditler (Akut retinal pigment epitelitis, AZOOR, AMN, Ampijinöz Koroidit). Güncel Retina 2021; 5(1): 34-38

Keywords:PDF İçin Giriş Yap