TR Beyaz Nokta Sendromları ve Akut Posterior Multifokal Plakoid Pigment Epitelyopati

EN White Dot Syndromes and Acute Posterior Multifocal Placoid Pigment Epitheliopathy

Yazarlar:

Beyaz nokta sendromları retina, retina pigment epiteli ve koroidi tutan, idiyopatik, non-enfeksiyöz bir grup inflamatuar hastalığı ifade eden bir terimdir. Bu koryoretinopatilerin ortak özelliği fundusta izlenen karakteristik multiple sarı-beyaz lezyonlardır. Hastalıkların klinik prezentasyonları birbirlerinden farklılık göstermektedir; tek ya da iki taraflı, ani ya da sinsi başlangıçlı, akut, rekürren ya da kronik seyirli olabilmektedir. Tanı koymada ve hastalık takibinde multi-modal görüntülemeler oldukça yardımcıdır. Prognoz ve tedavi yaklaşımları da hastalığın tipine göre değişmektedir.


Anahtar Kelimeler:White dot syndromes represent a group of idiopathic, non-infectious inflammatory disorders that affect retina, retinal pigment epithelium and choroid. These chorioretinopathies have a common characteristic appearance of multiple yellow-white lesions. The clinical presentations of these disorders have different clinical presentations; unilateral or bilateral, sudden or insidious, acute, recurrent or chronic. Multi-modal imaging is helpful in diagnosis. Prognosis and management differs according to the type of the disease.


Citiation: Esen E, Sızmaz S. Beyaz Nokta Sendromları ve Akut Posterior Multifokal Plakoid Pigment Epitelyopati. Güncel Retina 2021; 5(1): 18-22

Keywords:PDF İçin Giriş Yap