TR Pakikoroid Spektrum Hastalıklarına Genel Bakış ve Sınıflama

EN Overview and Classification of Pachycoroid Spectrum Diseases

Yazarlar:

Pakikoroid (eski Yunanca’da paki: kalın) kalın koroid anlamına gelmektedir. Pakikoroid spektrum yeni tanımlanmıştır ve bu spektrumdaki hastalıklar bazı ortak koroid özellikleri sergilerler. Bu derlemede saf pakikoroid, pakikoroid pigment epitelyopati, santral seröz koryoretinopati, pakikoroid neovaskülopati, polipoidal koroidal vaskülopati, peripapiller pakikoroid sendrom ve fokal koroidal ekskavasyonu içeren pakikoroid spektrum hastalıklarının genel özelliklerinden ve sınıflamasından bahsedilmiştir.


Anahtar Kelimeler:Pachychoroid spectrum has been defined recently and the diseases of this spectrum share some common choroidal features. The aim of the current review is to provide an overview of characteristic features and classification of pachychoroid spectrum including uncomplicated pachychoroid, pachychoroid pigment epitheliopathy, central serous chorioretinopathy, pachychoroid neovasculopathy, polipoidal choroidal vasculopathy, peripapillary pachychoroid syndrome, and focal choroidal excavation.


Citiation: Ersöz MG, Hocaoğlu M. Pakikoroid Spektrum Hastalıklarına Genel Bakış ve Sınıflama. Güncel Retina 2020; 4(2): 67-74.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap