TR Posterior Sklerit: Klinik, Tanı ve Tedavi

EN Posterior Scleritis: Clinic, Diagnosis and Treatment

Yazarlar:

Posterior sklerit ora serratanın arkasındaki sklerayı etkileyen ağrılı inflamatuar bir hastalıktır. Her yaşta görülebilmesine rağmen en sık 40 yaş üstü ve çoğunlukla kadınları etkiler. Genellikle tek taraflıdır. En sık başvuru şikayetleri periokuler ağrı ve görme kaybıdır. Sıklıkla idyopatiktir ya da romatizmal veya otoimmun hastalık gibi sistemik hastalıklarla birlikte olabilir. Klinik özelliklerinin değişken olması nedeniyle orbital ya da intraoküler inflamasyon ve oküler tümörlerle ayırıcı tanısı yapılmalıdır. B mod ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri tanı koymada yardımcıdır. Posterior sklerit belirgin bir etiyolojisi olmayan tüm inflamatuar ve ağrılı oküler bozukluklarda akılda tutulmalıdır. Doğru tanı, uygun ve agresif tedavi ile görmenin geri kazanılması ve korunması mümkün olmaktadır. .


Anahtar Kelimeler:Posterior scleritis is a painful inflammatory disease that affects the sclera behind the ora serrata. Although it can be seen at any age, it is mostly seen over the age of 40 and mostly affects women. It is usually unilateral. Most common symptoms are periocular pain and loss of vision. It is often idiopathic but it may be associated with systemic diseases such as rheumatologic and autoimmune illnesses. Because of its variable clinical features, differential diagnosis should be done with orbital or intraocular inflammation and ocular tumors. B-mode ultrasonography (USG), computed tomography and magnetic resonance imaging are helpful in diagnosis. Posterior scleritis should be kept in mind in all inflammatory and painful ocular disorders without a significant etiology. With the correct diagnosis, appropriate and aggressive treatment, it is possible to recover and protect vision. .


Citiation: Alpar Akçetin T, Özdoğan Erkul S, Ayrancı Osmanbaşoğlu Ö. Posterior Sklerit: Klinik, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2021; 5(1): 71-76

Keywords:PDF İçin Giriş Yap