TR Vogt-Koyanagi-Harada Hastalığı

EN Vogt-Koyanagi-Harada Disease

Yazarlar:

Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) hastalığı bilateral, diffüz granülomatöz üveite eşlik eden nörolojik, işitsel ve cilt bulgularıyla karakterize mültisistemik otoimmün bir hastalıktır. Multimodal görüntüleme hem ilk tanının konması, hem de tedavi cevabının monitorizasyonunda çok önemli bir yere sahiptir. VKH çok sayıda komplikasyona yol açan ağır bir hastalık olsa da, erken ve agresif tedavi ile iyi bir görme prognozuna sahiptir.


Anahtar Kelimeler:Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) is a multisystem autoimmune disease characterized by bilateral, diffuse granulomatous uveitis associated with neurological, auditory and integumentary findings. Multimodal imaging is crucial for both the initial diagnosis and monitoring the treatment response. Although it is a severe disease with several complications, the visual prognosis is good if treated promptly and aggressively.


Citiation: Çakar Özdal P. Vogt-Koyanagi-Harada Hastalığı. Güncel Retina 2021; 5(1): 56-64

Keywords:PDF İçin Giriş Yap