TR Pakikoroid Spektrum Hastalıkları ve Santral Seröz Koryoretinopati Tedavisinde Eşik Altı Mikropulse Lazer ve Fotodinamik Tedavi

EN Pachychoroid Spectrum Disease and Central Serous Chorioretinopathy Treatment with Subthreshold Micropulse Laser and Verteporfin Photodynamic Therapy

Yazarlar:

Pakikoroid spektrum hastalıklarında ortak morfolojik özellik, Haller tabakasındaki dilate koroid damarları nedeniyle koroid kalınlığında artış olarak tanımlanmaktadır. Geniş bir aralıkta klinik değişikliklerin tanımlandığı pakikoroid spektrumu hastalıkları, pakikoroid pigment epitelyopati, santral seröz koryoretinopati, pakikoroid neovaskülopati, polipoidal koroidal vaskülopati, fokal koroidal ekskavasyon ve peripapillar pakikoroid sendromunukapsamaktadır.Santral subretinal sıvı, pigment epitel dekolmanı ve koroidal neovaskülarizasyon nedeniyle görme kaybı yaşayan hastalarda, görme fonksiyonunu iyileştirmek veya stabilize etmek için tedavi düşünülmelidir. Günümüzde Anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) enjeksiyonları, eşikaltı mikropulse lazerfotokoagülasyon  vevertoporfirin fotodinamik tedavisi yaygın olarak kullanılan tedavi modaliteleridir.


Anahtar Kelimeler:The common morphological features of pachychoroid spectrum disease are defined by an increase in choroidal thickness due to dilated choroidal vessels in Haller’s layer. A wide range of clinical alterations has been defined within the pachychoroid disease spectrum including, pachychoroid pigment epitheliopathy, central serous chorioretinopathy, pachychoroid neovasculopathy, polypoidal choroidal vasculopathy, focal choroidalexcavation, peripapillary pachychoroid syndrome. In patients experiencing vision loss due to central subretinal fluid, pigment epithelial detachment, and choroidal neovascularization, treatment should be considered to improve or stabilize visual function. Nowadays, Anti-Vascular endothelial growth factor (VEGF) therapy, subthreshold micropulse laser, and verteporfin photodynamic therapy are commonly used treatment modalities.


Citiation: Akkaya S, Özkoyuncu Kocabaş D. Pakikoroid Spektrum Hastalıkları ve Santral Seröz Koryoretinopati Tedavisinde Eşik Altı Mikropulse Lazer ve Fotodinamik Tedavi. Güncel Retina 2020; 4(2): 126-130.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap