TR Akut ve Rekürren Santral Seröz Koryoretinopati; Bulgular, Tanı ve Tedavi

EN Acute and Recurrent Central Serous Chorioretinopathy: Signs, Diagnosis, and Treatment

Yazarlar:

Akut santral seröz koryoretinopati, idiyopatik ve arka kutuba sınırlı şekilde görülen nörosensöriyel retina dekolmanı ile karakterize bir hastalıktır. İyi seyirli ve genellikle kendini sınırlayan bir hastalık olarak bilinse de uzun süreli takiplerde nüksler ve kronikleşme görülebilmektedir. Patogenezi tam olarak bilinmemekle beraber koroidal hiperpermeabilite ve retina pigment epitel hücrelerindeki defekte bağlı geliştiği düşünülmektedir. Akut dönemde tedavisiz izlem uygulanabileceği gibi bazen medikal tedavi, termal lazer, fotodinamik tedavi, intravitreal tedaviler ve eşik altı lazer tedavisi uygulanabilmektedir.


Anahtar Kelimeler:Acute central serous chorioretinopathy is an idiopathic disease characterized by a well-bordered neurosensorial retinal detachment localized mostly to the posterior pole. Though mostly having a benign clinical course, there can be recurrences and chronicity in the long run. Its pathogenesis remains to be obscure but choroidal hyperpermeability and a defect through the retinal pigment epithelium can be the cause. No treatment is generally required in patients with acute type of disease. However, medical therapy, thermal laser, photodynamic therapy, intravitreal injections, and subthreshold laser can be administered in some patients.


Citiation: İpek ŞC, Ayhan Z, Saatci AO. Akut ve Rekürren Santral Seröz Koryoretinopati; Bulgular, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2020; 4(2): 98-103.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap