TR Persistan Maküla Ödeminde Vitrektomi ve Vitreoretinal Cerrahi

EN Vitrectomy and Vitreoretinal Surgery in Persistent Macular Edema

Yazarlar:

Maküla ödemi, birçok göz hastalığı ve sistemik hastalık sonucu ortaya çıkabilmektedir. Ödem, vasküler sızıntı yapan durumlarla ilişkilidir. En sık sebep olarak diyabetik retinopati, retina ven tıkanıklığı, arka segment inflamatuar hastalıkları ve göz içi cerrahisi yer almaktadır. Ödemin tedavisinde birçok tedavi seçeneği mevcuttur. Medikal tedavi ve lazer tedavisine rağmen dirençli olgular olabilmektedir. Bu olguların da bir bölümü vitrektomiden ve vitreoretinal cerrahiden yarar görebilmektedir. Bu derlemede persistan maküla ödeminde vitrektomi ve vitreoretinal cerrahinin yeri ve uygulamaları üzerinde durulacaktır.


Anahtar Kelimeler:Macular edema can occur as a result of many ocular diseases and systemic diseases. Edema is associated with vascular leaking conditions. Diabetic retinopathy, retinal vein occlusion, posterior segment inflammatory diseases, and intraocular surgery are the most common causes. There are many treatment options in the treatment of edema. Despite medical and laser treatment, there may be persistent cases. Some of these cases can benefit from vitrectomy and vitreoretinal surgery. This review will focus on the place and applications of vitrectomy and vitreoretinal surgery in persistent macular edema.


Citiation: Çıtırık M. Persistan Maküla Ödeminde Vitrektomi ve Vitreoretinal Cerrahi. Güncel Retina 2021; 5 (4): 341-349

Keywords:PDF İçin Giriş Yap