TR Sistemik Hastalıklar ile ilişkili Üveit: Klinik, Tanı ve Tedavi

EN Uveitis associated with Systemic Diseases: Clinical, Diagnosis, and Treatment

Yazarlar:

Sistemik immün mediatör ilişkili hastalıklar ile birlikte üveit sıklıkla görülmektedir. Bu hastalıklardan nispeten sık görülenleri arasında Behçet hastalığı, sarkoidoz, spondilartropatiler ve juvenil idiopatik artrit bulunmaktadır. Çalışan yaştaki popülasyonu daha çok etkileyen bu gruptaki  üveit, görme kaybı ile sonuçlanabilmektedir. Hayatı tehdit etme riski olabilen bu sistemik hastalıkların ilk belirtisi olarak göz tutulumu olabilir. Bu nedenle bu hastalıkların erken tanı ve tedavisi önem arz etmektedir.

Bu gruptaki hastalarda kortikosteroidler tedavide ilk akla gelen seçenektir. Ancak potansiyel yan etkilerinden dolayı uzun süreli kullanımları sınırlıdır. Son yıllarda immün modülatör ilaçlar ve biyolojik ajanların sayısının artması ve daha etkin kullanılması bu hastalıklara bağlı komplikasyonları azaltmıştır.

Bu derlememizde enfektif olmayan sistemik hastalıklar ile ilişkili üveitlerin klinik, tanı ve tedavileri değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler:Uveitis is a frequently seen entity with systemic immune mediator related diseases. Among these diseases, Behçet's disease, sarcoidosis, spondylarthropathies and juvenile idiopathic arthritis are relatively common. In this group of patients, uveitis may result in visual loss. Additionally, eye involvement may also be the presenting sign of these life-threatening systemic diseases. Therefore, early diagnosis and proper treatment of these diseases are important.

Corticosteroids are the first choice of treatment in this group of patients. However, their use is limited due to potential side effects in the long-term. In recent years, increasing number of immunomodulatory drugs and biological agents are being used more effectively to reduce complications related to these diseases.

In this review, clinical features, diagnostic dilemma and treatment options of uveitis associated with noninfective systemic diseases were evaluated.


Citiation: Batur M, Özer MD, Seven E. Sistemik Hastalıklar ile İlişkili Üveit: Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2020; 4(4): 267-276

Keywords:PDF İçin Giriş Yap