TR Metabolik Bozukluklarla Birlikte Olan Retinopatiler

EN Retinopathies with Metabolic Disorders

Yazarlar:
Arka segmentin herediter distrofileri retinanın etkilendiği bir grup sendromik hastalığın ortak adıdır. Geçmişten itibaren bilgi birikiminin az, klinik bulguların fazla olduğu durumlardır. Mevcut genetik gelişmeler bize bu hastalıklarda umut verici sonuçları müjdelemektedirler. Bu yazıda Psödoksantoma Elastikum, Refsum Hastalığı, Bietti Kristalin Distrofi, Alport Sendromu yeni bulguların ışığında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:Hereditary dystrophies of the posterior segment are the common name for a group of syndromic diseases in which the retina is affected. Until recently, the information available on these diseases has been limited and a wide range of clinical findings was reported. However, recent advances in genetics research suggest a better outlook. Here we review the recent advances in the following: Pseudoxanthoma Elasticum, Refsum Disease, Bietti Crystalline Dystrophy, Alport’s Syndrome

Citiation: Konya ÖH, Gürkan MA. Metabolik Bozukluklar ile Birlikte Olan Retinopatiler. Güncel Retina 2021; 5 (3): 286-290.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap