TR Endoskopik Vitreoretinal Cerrahi; Temel Prensipleri, Güncel Endikasyonlar ve Gelecek Uygulamalar.

EN Endoscopic Vitreoretinal Surgery; Basic Principles, Indications and New Directions

Yazarlar:

Bu derlemede oküler mikroendoskopinin tarihsel gelişimi, temel özellikleri ve vitreoretinal cerrahide kullanım alanları hakkında bilgi vermeyi amaçladık. Mikroendoskopinin sağladığı görüntüleme avantajları sayesinde, cerrahi mikroskop ile görüntü alınamayan durumlarda cerrahinin yapılması mümkün olmaktadır. Güncel teknolojide teknik bazı dezavantajlar olsa da teknolojik gelişmeler doğrultusunda bunları aşmak mümkün olmaktadır. Güncel oftalmik cerrahi mikroskopi ile media opasiteleri veya ön segment kaynaklı aberasyonlara bağlı görüntülemenin net olmaması halinde  endoskopik vitreoretinal cerrahi oldukça kullanışlı bir alternatif yöntemdir. Mikroendoskopi vitreoretinal cerrahiyi kuvvetlendirici bir platformdur. Oküler mikroendoskopi modern vitreoretinal cerrahi tekniklerinin tamamlayıcısı olan bir yöntem olup, ameliyat mikroskobunun görüntüsünün yetersiz kaldığı durumlarda emniyetli bir ameliyat için oldukça faydalıdır. 


Anahtar Kelimeler:In this review, we aimed to give information about the historical development, basic features, and major indications of microendoscopy in vitreoretinal surgery. Microendoscopy permits vitreoretinal surgery for tissues that are not visible using operating microscopy ophthalmoscopy. Evolving technology may overcome the technical limitations of current endoscopic technology. Endoscopic vitreoretinal surgery is a useful alternative when tissue details blurred by ocular media opacities or anterior chamber aberrations in contemporary surgical microscopic ophthalmoscopy. Microendoscopy is a robust platform for vitreoretinal surgery. Ophthalmic microendoscopy as a complementary method to modern vitreoretinal surgical techniques is very useful for safe surgery when an operating microscope becomes insufficient.


Citiation: Akıncıoğlu D, Küçükevcilioğlu M, Durukan AH. Endoskopik Vitreoretinal Cerrahi; Temel prensipleri, Güncel Endikasyonlar ve Gelecek Uygulamalar. Güncel Retina 2021; 5 (4): 320-326

Keywords:PDF İçin Giriş Yap