TR Vitreoretinal Cerrahide Retina Histolojisi ve Anatomik Belirteçler

EN Retinal Histology and Anatomical Landmarks in Vitroretinal Surgery

Yazarlar:

Vitreoretinal cerrrahi sürecinde önemli anatomik belirteçlerin farkedilmesi cerrahi sonrası dönemde olumlu sonuçların elde edilmesine katkıda bulunur. Eksternal önemli anatomik yapılar pars plana, ora serrata ve vorteks venlerini içerirken,  uzun posterior silyer sinirler, vorteks ven ampullası ve optik disk ise dikkate edilmesi gereken internal anatomik yapıları oluşturmaktadır. Normal durumlarda retina tabakasını yerinde tutarak retina dekolmanı gelişimini önleyen yapılar; retina pigment epiteli pompa fonksiyonu, interfotoreseptör matriks, vitreus jeli ve göz içi basıncıdır. Vitreoretinal cerrahi sırasında cerrahın ana amacı vitreus dokusunun olabildiğince temizlenmesi, retina dekolmanı ve vitreoretinal ara yüzey problemlerine neden olan vitreoretinal traksiyonların çözülmesini sağlamak olmalıdır.


Anahtar Kelimeler:Awareness of important anatomical landmarks during vitreoretinal surgery contributes to favourable outcomes in postoperative period. While external anatomical landmarks include pars plana, ora serrata and vorteks veins, long posterior ciliary nerves, vortex vein ampullae, and optic disc constitute the internal anatomical landmarks for vitreoretinal surgery. The forces that prevent development of retinal detachment by keeping retina in place are the retina pigment epithelium pump, the interphotoreceptor matriks, presence of vitreous gel and intraocular pressure. The main aim of surgeon should be removing vitreous as much as possible, and releasing vitreoretinal tractions which cause retinal detachment and vitreoretinal interface problems.


Citiation: Özcan Y, Tatlıpınar S. Vitreoretinal Cerrahide Retina Histolojisi ve Anatomik Belirteçler. Güncel Retina 2021; 5 (4): 296-299

Keywords:PDF İçin Giriş Yap