TR Siliopatiler Ile Birlikte Olan Retina Hastalıkları

EN Retinal Diseases With Ciliopathies

Yazarlar:
Siliopatiler, silia organeli taşıyan hücreleri etkileyen bir grup hastalıktır. Retina tutulumu sık görülür. Retina fotoreseptörlerinin dış parçaları silialardan oluşmaktadır. Leber doğumsal amarozisi ve retinitis pigmentoza gibi özellikle fotoreseptörlerdeki siliaları etkileyen fonksiyonel bozukluklar sendrom olmayan siliopatiler olarak sınıflandırılır. Usher sendromu, Joubert sendromu, Meckel-Gruber sendromu, Senior-Loken sendromu, Sjögren-Larsson sendromu, Bardet-Biedl sendromu ve Alstrom sendromu gibi fotoreseptörler ile birlikte çok sayıda başka dokuların birlikte etkilendiği durumlar ise sendrom olan siliopatileri oluşturmaktadır. Bu hastalıklarda altta yatan patolojik mekanizmalar henüz tümüyle aydınlatılmış değildir. Belirtileri güncel yöntemlerle tedavi edilmektedir. Bu yazı, siliopatiye bağlı oluşan retina hastalıklarının oluşumunu, kliniğini, tanı ve tedavilerini anlatmaktadır.

Anahtar Kelimeler:Ciliopathies are a group of diseases that affects cells containing the cilia organel. Retinal involvement is frequent in ciliopathies. The outer segment of retinal photoreceptors is composed of the cilium. Functional defects limited to the photoreceptors cilia, in particular, are classified as non-syndromic ciliopathies like Leber congenital amaurosis and retinitis pigmentosa. Photoreceptor disease also manifests as a part of syndromic ciliopathies with the involvement of multiple tissues as Usher syndrome, Joubert syndrome, Meckel-Gruber syndrome, Senior-Loken syndrome, Sjögren-Larsson syndrome, Bardet-Biedl syndrome, and Alstrom syndrome. Underlying mechanisms of pathology remain largely unclear in these diseases. Symptoms are treated using current methods. This paper describes the pathogenesis, clinics, diagnosis, and treatment of retinal diseases occurring due to ciliopathy.


Citiation: Örnek K, Örnek N. Siliopatiler ile Birlikte Olan Retina Hastalıkları. Güncel Retina 2021; 5 (3): 271-278.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap