TR Polipoidal Koroidal Vaskülopati

EN Polypoidal Choroidal Vasculopathy

Yazarlar:

Polipoidal koroidal vaskülopati (PKV) yaşa bağlı makula dejenerasyonun (YBMD) bir alt tipidir ve özellikle asyalılarda izlenir. Tipik YBMD ile PKV arasında intravitreal anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü tedavilerinde cevap faklılıkları vardır ve PKV için tercih edilen tedavi hala net değildir. Son araştırmalar, PKV’nin pakikoroid ile karakrize bir durum olduğu ve koroid dolaşımındaki bozukluğun patogenezde ana rolü olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu derlemede, PKV’nin klinik ve görüntüleme özelliklerini, tanı kriterlerini ve güncel tedavi prensiplerini özetledik.


Anahtar Kelimeler:Polypoidal choroidal vasculopathy (PCV) is an age-related macular degeneration (AMD) subtype and is seen particularly in Asians. There is a disparity in response to intravitreal anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) treatments between PCV and typical AMD, and the preferred treatment for PCV has remained unclear. Recent researches suggest that PCV belongs to condition characterized by pachychoroid and disturbance in the choroidal circulation seems to be central to its pathogenesis. In this review, we summarize the clinical and imaging features, diagnostic criteria and current management guidelines of PCV.


Citiation: Sönmez K, Özcan PY. Polipoidal Koroidal Vaskülopati. Güncel Retina 2020; 4(2): 118-125.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap