TR X-e Bağlı Retinoskizis

EN X-linked Retinoschisis

Yazarlar:

X-e bağlı retinoskizis (XBRS) sıklıkla erkekleri etkileyen, retinanın iç katmanlarında progresif ayrışma ve negatif elektroretinografi (ERG) ile karakterize dejeneratif bir retina hastalığıdır. . Bu derlemede hastalığın klinik prezentasyonu, tanıda kullanılan tetkikler, hastalığın patofizyolojisi, günümüze kadar uygulanan tedavi seçenekleri ve gelecekte uygulanabilecek olası tedavi alternatiflerinin irdelenmesi hedeflenmiştir.


Anahtar Kelimeler:X-linked retinoschisis (XLRS) is a degenerative retinal disease, often affecting men, characterized by progressive dissociation in the inner layers of the retina with negative electroretinography (ERG). In this review, clinical presentation of the disease, diagnostic tests, pathophysiology of the disease, treatment options to date and possible treatment alternatives in the future are aimed to be examined.


Citiation: Duman E. X-e Bağlı Retinoskizis. Güncel Retina 2021; 5 (3): 222-228.

Keywords:PDF İçin Giriş Yap