TR 23 Gauge Vitrektomi; Güncel Kullanım, Endikasyonlar ve Uygulamalar

EN 23 Gauge Vitrectomy; Current Usage, Indications and Applications

Yazarlar:
Pars plana vitrektominin gelişimi ve evrimleşmesi göz kamaştırıcıdır. Ekstrakapsüler katarakt cerrahisinden sonra fakoemülsifikasyon cerrahisine geçişteki yaşanan büyük evrim benzeri bir değişim görülmüştür. Buna rağmen gelişmeler halen son bulmamıştır. Yaşanan değişim ve gelişmeler vitrektominin uygulanım kolaylığını, uygulama alanlarını ve cerrahi başarıyı yükseltirken, aynı zamanda cerrahlar için farklı seçenekler sunmaktadır. Bunların başında farklı büyüklükteki vitrektomi sistemleri gelmektedir. İlk bakışta daha küçük kesilerin tercih edilmesi uygun görülse de güncel kullanım ve uygulamalardaki yaşanan güçlükler daha bilinçli, vakaya ve veriye dayalı tercihler yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:The development and evolution of pars plana vitrectomy is gorgeous. It is a big evolution like change which was seen in transition to phacoemulsification surgery from extracapsular cataract surgery. However, improvements are not still over. While the changes and developments in vitrectomy experienced increase the ease of application, application areas and success of the surgeries, also offering different alternatives for surgeons. The main one is for different sized vitrectomy systems. Although it is appropriate to prefer smaller cuts at first glance, the difficulties in current use and application causes necessity to be more conscious and to make preferences depending on to the case and data.

Citiation: Kerci SG, Zengin MÖ. 23 Gauge Vitrektomi; Güncel Kullanım, Endikasyonlar ve Uygulamalar. Güncel Retina 2021; 5 (4): 303-307

Keywords:PDF İçin Giriş Yap