TR Patern Distrofiler

EN Pattern Dystrophies

Yazarlar:
Patern distrofiler 1950 yılından beri bilinen otozomal dominant geçişli bir hastalık grubudur. Bu hastalıklar retinada oluşturduğu pigmentasyon şekline göre isimlendirilmiştir. Belirgin retinal değişikliklerine rağmen görme düzeyi genellikle korunmaktadır. Ancak yaş ilerledikçe koroidal neovasküler membran, atrofi gibi komplikasyonlar gelişebilmekte ve görme düzeyini belirgin olarak düşürmektedir. Spesifik bir tedavisi yoktur ancak komplikasyonlar ortaya çıkınca tedavi nedene göre yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler:Pattern dystrophies have been known since 1950 which have autosomal dominant inheritance pattern. Pattern dystrophies have been classified based on the pattern of the pigment distribution. Despite significant retinal changes, the good visual acuity is often maintained. However, complications such as choroidal neovascular membrane and retinal atrophy may develop in older patients and can significantly decrease the visual acuity. There is no specific treatment, but when complications arise, treatment should be done by reason.

Citiation: Değirmenci C, Afrashi F. Patern Distrofiler. Güncel Retina 2021; 5 (3): 208-212

Keywords:PDF İçin Giriş Yap