TR 25 Gauge Vitrektomi; Güncel Endikasyonlar ve Uygulamalar

EN 25 Gauge Vitrectomy; Up-to-date Indications and Applications

Yazarlar:
Azalmış cerrahi süre, postoperatif enflamasyon ve hızlı postoperatif iyileşme ile hasta konforunun arttırılması 25-Gauge vitrektominin en önemli faydalarıdır. Yakın zamanda, yeni mikrocerrahi enstrumanlarının geliştirilmesi ve cerrahi becerinin gelişmesi ile daha geniş bir vitreoretinal patoloji spektrumunda 25 G vitrektomi uygulayabilmekteyiz. Bu çalışmada, 25-G vitrektominin gelişimini özetlemeye, avantajlarını ve uygulama yöntemlerini tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler:Reduction of surgical time, increased patient comfort by decreased postoperative inflammation and fast postoperative recovery time are the main benefits of 25-G vitrectomy. Recently, with the advent of new microsurgical instrumentation and the improvement of surgical skills, we can use 25-G vitrectomy in a wide spectrum of vitreoretinal pathology. In this review, we aimed to summarize the surgical advances and evolution of 25-Gauge vitrectomy and discuss its advantages and application in vitreoretinal surgery.

Citiation: Aksoy FE. 25 Gauge Vitrektomi; Güncel Kullanım, Endikasyonlar ve Uygulamalar. Güncel Retina 2021; 5 (4): 308-311

Keywords:PDF İçin Giriş Yap