Güncel Retina Dergisi, 2019 Yılı, 3 Cilt, 2 Sayılı Sayılı Arşivdeki makaleler listeleniyor


Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele
1 Retinal Ven Dal Tıkanıklığı ve Makula Ödeminde Epidemiyoloji, Prevalans ve insidans Epidemiology, Prevalence and Incidence in Branch Retinal Vein Occlusion and Macular Edema FATİH ÇELİK ERCAN ÖZSOY YAVUZ ORUÇ İncele
10 Retina Ven Dal Tıkanıklığı ve Maküla Ödeminde Tedaviye Yanıtsızlık, Tedaviye Direnç, ilaç Değişimleri ve Kombine Tedaviler Incomplete Treatment Response, Treatment Resistance, Pharmaceutical Changes and Combined Treatments in Branch Retinal Vein Occlusion and Macular Edema BURCU NURÖZLER TABAKÇI NURTEN ÜNLÜ İncele
12 Retinal Ven Dal Tıkanıklığı ve Maküla Ödemi Tedavisinde Rutin Dışı Tedaviler Non-Routine Therapies for the Treatment of Branched Retinal Vein Occlusion and Macular Edema MUSTAFA ATAŞ İncele
2 Retinal Ven Dal Tıkanıklığı ve Maküla Ödeminde Genetik ve Risk Faktörleri Genetic and Risk Factors in Branch Retinal Vein Occlusion and Macular Edema OSMAN ÇELİKAY SİNAN ÇALIŞKAN İncele
4 Retinal Ven Dal Tıkanıklığı ve Maküla Ödeminde Klinik Tanı ve Sınıflamalar Clinical Diagnosis and Classification of Branch Retinal Vein Occlusion and Macular Edema SEZİN AKÇA BAYAR EYLEM YAMAN PINARCI İncele
7 Retinal Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödeminde intravitreal Aflibercept Enjeksiyonu ve Tedavi Protokolleri Intravitreal Aflibercept Injection and Treatment Regimens in Macular Edema due to Branch Retinal Vein Occlusion MEHMET ORKUN SEVİK ÖZLEM ŞAHİN İncele
8 Retinal Ven Dal Tıkanıklığı ve Maküla Ödeminde Bevacizumab Tedavisi ve Tedavi Rejimleri Bevacizumab Treatment and Treatment Regimes in Branch Retinal Vein Occlusion and Macular Edema MUHAMMET KAZIM EROL ELÇİN SÜREN İncele
9 Retinal Ven Dal Tıkanıklığı ve Maküla Ödeminde Steroid Tedavisi Steroid Therapy in Branch Retinal Vein Occlusion and Macular Edema MINE ÖZTÜRK FEYZA ÖNDER İncele
Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele