Güncel Retina Dergisi, 2019 Yılı, 3 Cilt, 3 Sayılı Sayılı Arşivdeki makaleler listeleniyor


Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele
1 Regmatojen Retina Dekolmanında Epidemiyoloji, Prevalans, insidans Epidemiology, Prevalence and Incidence of Rhegmatogenous Retinal Detachment BURCU POLAT GÜLTEKİN İncele
10 Pnömotik Retinopeksi; Endikasyonlar ve Uygulamalar Pneumatic Retinopexy; Indications and Techniques EYLEM YAMAN PINARCI GÜRSEL YILMAZ İncele
11 Regmatojen Retina Dekolmanında Konvansiyonel Dekolman Cerrahisi; Endikasyon ve Uygulamalar Conventional Detachment Surgery in Rhegmatogenous Retinal Detachment; Indications and Techniques MEHMET ÇITIRIK MEHMET YASİN TEKE İncele
15 Proliferatif Vitreoretinopati Proliferative Vitreoretinopathy FEVZI ŞENTÜRK CENGİZ ARAS İncele
2 Regmatojen Retina Dekolmanı: Patofizyoloji ve Risk Faktörleri Rhegmatogenous Retinal Detachment: Pathophysiology and Risk Factors SELİM BÖLÜKBAŞI BURAK ERDEN MUSTAFA NURI ELÇİOĞLU İncele
5 Regmatojen Retina Dekolmanında Klinik Bulgular, Görüntüleme, Tanı ve Ayırıcı Tanı Clinical Signs, Imaging, Diagnosis and Differential Diagnosis of Rhegmatogenous Retinal Detachment HASAN BASRİ ARİFOĞLU BAŞAK BOSTANCI CERAN ARZU SEYHAN KARATEPE HAŞHAŞ İncele
6 Konvansiyonel Retina Dekolmanı Cerrahisinde Kullanılan Malzemeler ve Özelikleri Materials Used in Conventional Retinal Detachment Surgery and Properties VEYSEL CANKURTARAN ÇAĞRI İLHAN İncele
7 Vitreoretinal Cerrahide Perflorokarbon (Perfluorocarbon) Sıvılar Perfluorocarbon Liquids in Vitreoretinal Surgery HANDAN BARDAK YAVUZ BARDAK İncele
8 Regmatojen Retina Dekolmanında Vitrektomi Cerrahisinde Kullanılan Gazlar ve Özellikleri Properties of Gases Used in Vitrectomy Surgery in Rhegmatogenous Retinal Detachment NURSAL MELDA YENEREL ŞEHNAZ ÖZÇALIŞKAN İncele
9 Regmatojen Retina Dekolmanı Cerrahisinde Kullanılan Silikon Yağları ve Özellikleri Silicone Oils and their Properties used in Rhegmatogenous Retinal Detachment Surgery ÇAĞRI İLHAN MEHMET ÇITIRIK İncele
Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele