Güncel Retina Dergisi, 2019 Yılı, 3 Cilt, 4 Sayılı Sayılı Arşivdeki makaleler listeleniyor


Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele
1 Enfeksiyöz Üveitlere Genel Bakış ve Klinik Bulgular Overview of Infectious Uveitis and Clinical Findings OYA DÖNMEZ YONCA AYDIN AKOVA İncele
10 Büyük Taklitçi: Sifilitik Üveit The Great Imitator: Syphilitic Uveitis DİDAR UÇAR BURAK MERGEN İncele
11 Tüberküloz Üveiti; Klinik Bulgular, Tanı ve Tedavi Tuberculosis Uveitis: Clinical Findings, Diagnosis, and Treatment ESRA KARDEŞ İncele
14 Histoplazmozis ve Diğer Mantarlarla ilişkili Üveit; Klinik, Tanı ve Tedavi Histoplasmosis and Other Fungal Uveitis; Clinic, Diagnosis, and Treatment DİCLE HAZIROLAN İncele
15 Enfeksiyöz Üveitler ile ilişkili Endoftalmi: Klinik, Tanı, Tedavi Endophthalmitis Related With Infectious Uveitis: Clinic, Diagnosis, Treatment MURAT YOLAR İncele
4 Toksokara ile ilişkili Üveit; Klinik, Tanı ve Tedavi Uveitis associated with Toxocara; Clinic, Diagnosis, and Treatment ÇİĞDEM ALTAN BERNA BAŞARIR BANU SOLMAZ İncele
5 Toksokara ve Toksoplazma Harici Diğer Paraziter Üveitlerde Tanı ve Tedavi Diagnosis and Treatment in Other Parasitic Uveitis Apart from Toxocariasis and Toxoplasmosis MUHAMMET DERDA ÖZER ERBIL SEVEN MUHAMMED BATUR İncele
6 Herpes Virüsü ile ilişkili Üveit: Klinik, Tanı ve Tedavi Herpes Virus Associated Uveitis: Clinical Features, Diagnosis, and Treatment NİLÜFER ZORLUTUNA KAYMAK BURAK TANYILDIZ DİDAR UÇAR İncele
7 Sitomegalovirus ilişkili Üveit; Klinik, Tanı ve Tedavi Cytomegalovirus Associated Uveitis; Clinic, Diagnosis and Treatment ECE TURAN VURAL SEVCAN BALCI İncele
8 HIV ilişkili Üveit HIV Associated Uveitis GÖKHAN ÖZGÜR EMRULLAH BEYAZYILDIZ İncele
Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele