Güncel Retina Dergisi, 2020 Yılı, 4 Cilt, 1 Sayılı Sayılı Arşivdeki makaleler listeleniyor


Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele
10 Temporal Arterit ile İlişkili Arteritik ön İskemik Optik Nöropati Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy Related Temporal Arteritis EMİN KURT MUHAMMED ALTINIŞIK Makaleyi İncele
11 Nonarteritik Anterior İskemik Optik Nöropati Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy ŞANSAL GEDİK FATMA BETÜL SAYLIK ŞULE NUR ACAR Makaleyi İncele
12 Oküler İskemik Sendrom Ocular Ischemic Syndrome DEFNE KALAYCI Makaleyi İncele
2 Retinal Arter Tıkanıklığında Epidemiyoloji, Prevalans ve İnsidans The Epidemiology, Prevalance, and Incidence of Retinal Artery Occlusion MEHMET GÖKHAN ASLAN Makaleyi İncele
3 Retinal Arter Tıkanıklığında Genetik, Risk Faktörleri, Patogenez ve Sistemik Hastalıklar. Genetic, Risk Factors, Pathogenesis, and Systemic Diseases in Retinal Artery Occlusion. SAIT ALİM Makaleyi İncele
4 Retinal Arter Tıkanıklığında Klinik Tanı, Sınıflama ve Ayırıcı Tanı Clinical Diagnosis, Classification, and Differential Diagnosis in Retinal Artery Occlusion CENGİZ ALAGÖZ GÖKHAN DEMİR Makaleyi İncele
5 Retinal Arter Tıkanıklığında Görüntüleme Yöntemleri Imaging Methods in Retinal Artery Occlusion SİNAN BEKMEZ HARUN ÇAKMAK Makaleyi İncele
6 Retinal Arter Tıkanıklığında Acil Yaklaşım, Güncel Tedavi ve Yeni Geliştirilmekte Olan Tedaviler Urgent Approach, Current Therapies, and New Developing Therapies in Retinal Artery Occlusion ZELİHA YAZAR BURCU POLAT GÜLTEKİN Makaleyi İncele
7 Retinal Arter Tıkanıklığı ve İlişkili Komplikasyonlarda Trombolitik Tedavi, Lazer, Anti-VEGF ve Cerrahi Tedavinin Etkinliği Efficacy of Thrombolytic, Laser, Anti-VEGF, and Surgical Treatment in Retinal Artery Occlusion and Related Complications GÜRKAN ERDOĞAN BUĞRA KARASU Makaleyi İncele
8 Kombine Retinal Arter ve Ven Sistemi Tıkanıklıkları Combined Retinal Artery and Vein System Occlusions KEMAL TEKİN MEHMET YASİN TEKE Makaleyi İncele
9 Hipertansif Retinopati Hypertensive Retinopathy MEHMET ÖNEN Makaleyi İncele
Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele