Güncel Retina Dergisi, 2020 Yılı, 4 Cilt, 2 Sayılı Sayılı Arşivdeki makaleler listeleniyor


Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele
1 Pakikoroid Spektrum Hastalıklarında Epidemiyoloji, Prevalans ve İnsidans Epidemiology, Prevalence, and Incidence in Pachychoroid Disease Spectrum EMRAH KAN Makaleyi İncele
10 Polipoidal Koroidal Vaskülopati Polypoidal Choroidal Vasculopathy KENAN SÖNMEZ PEHMEN YASİN ÖZCAN Makaleyi İncele
11 Pakikoroid Spektrum Hastalıkları ve Santral Seröz Koryoretinopati Tedavisinde Eşik Altı Mikropulse Lazer ve Fotodinamik Tedavi Pachychoroid Spectrum Disease and Central Serous Chorioretinopathy Treatment with Subthreshold Micropulse Laser and Verteporfin Photodynamic Therapy SEZEN AKKAYA DİLARA ÖZKOYUNCU KOCABABAŞ Makaleyi İncele
12 Atipik Prezentasyonlu Santral Seröz Retinopati ve Santral Seröz Retinopati Ayırıcı Tanısı Central Serous Retinopathy with Atypical Presentation and Differential Diagnosis of Central Serous Retinopathy UĞUR ACAR DAMLA ERGİNTÜRK ACAR Makaleyi İncele
2 Pakikoroid Hastalık Spektrumunda Genetik, Risk Faktörleri ve Patogenez Genetics, Risk Factors, and Pathogenesis in The Spectrum of Pachychoroid Diseases RAŞİT KILIÇ Makaleyi İncele
3 Pakikoroid Spektrum Hastalıklarına Genel Bakış ve Sınıflama Overview and Classification of Pachycoroid Spectrum Diseases GİRAY ERSÖZ MUMİN HOCAOĞLU Makaleyi İncele
4 Pakikoroid Spektrum Hastalıkları; Renkli Fundus Fotografı, Fundus Floresein Anjiografi ve İndosiyanin Yeşil Anjiografi ile Görüntüleme Pachychoroid Spectrum Diseases; Color Fundus Photograph, Fundus Fluorescein Angiography, and Indocyanine Green Angiography. FERİT HAKAN ÖNER ZİYA AYHAN Makaleyi İncele
5 Pakikoroid Spektrum Hastalıklarında Görüntüleme (Fundus Otofloresans, Optik Koherens Tomografi Ve Optik Koherens Tomografi Anjiyografi) Imaging In Spectrum of Pachychoroid Diseases (Fundus Autofluorescence, Optic Coherence Tomography, and Optic Coherence Tomography Angiography) MENEKŞE BINZET ANIL KORKMAZ MEHMET ÖZGÜR ZENGİN Makaleyi İncele
6 Pakikoroid Pigment Epitelyopati; Bulgular, Tanı ve Yaklaşım Pachychoroid Pigment Epitheliopathy; Signs, Diagnosis, and Management MURAT KARAÇORLU Makaleyi İncele
7 Akut ve Rekürren Santral Seröz Koryoretinopati; Bulgular, Tanı ve Tedavi Acute and Recurrent Central Serous Chorioretinopathy: Signs, Diagnosis, and Treatment ŞEFİK CAN İPEK ZİYA AYHAN ALİ OSMAN SAATCİ Makaleyi İncele
8 Kronik Santral Seröz Koryoretinopati; Bulgular, Tanı ve Tedavi Chronic Central Serous Chorioretinopathy; Signs, Diagnosis, and Treatment NUR ACAR GÖÇGİL SEREN MERT PEHLİVANOĞLU Makaleyi İncele
9 Pakikoroid Neovaskülopati; Bulgular, Tanı ve Tedavi Pachychoroid Neovasculopathy; Findings, Diagnosis, and Treatment SİBEL DEMİREL ÖZGE YANIK ODABAŞ Makaleyi İncele
Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele