Güncel Retina Dergisi, 2021 Yılı, 5 Cilt, 2 Sayılı Sayılı Arşivdeki makaleler listeleniyor


Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele
1 Herediter Retina Hastalıklarında Retinal Histoloji ve Anatomik Simgeler Retinal Histology and Anatomical Landmarks in Hereditary Retinal Diseases ASENA KELEŞ ŞAHİN Makaleyi İncele
10 Retinitis Pigmentosada Geliştirilmekte Olan Tedaviler Treatments Being Developed in Retinitis Pigmentosa MAHMUT KAYA FERİT HAKAN ÖNER Makaleyi İncele
11 Konjenital Durağan Gece Körlükleri; Patofizyoloji, Bulgular, Tanı ve Tedavi Congenital Stationary Night Blindness: Pathophysiology, Signs, Diagnosis and Treatment MÜCELLA ARIKAN YORGUN Makaleyi İncele
12 Diskromatopsi, Akromatopsi ve Mavi Kon Monokromatizmi; Patofizyoloji, Klinik Bulgular, Tanı ve Tedavi Dyschromatopsy, Achromatopsia and Blue Cone Monochromatism; Pathophysiology, Clinical Findings, Diagnosis and Treatment ENDER SIRAKAYA MUSTAFA ATAŞ Makaleyi İncele
13 Progresif Kon Distrofisi, Kon-Rod Distrofisi ve Rod-Kon Distrofileri Progressive Con-distrophy, Con-rod Distrophy and Rod-con Distropies UTKU LİMON BETÜL İLKAY SEZGIN AKÇAY Makaleyi İncele
14 Leber Konjenital Amorozisi Leber Congenital Amaurosis MEHMET ORKUN SEVİK ÖZLEM ŞAHİN Makaleyi İncele
15 Stargardt ve Fundus Flavimakulatus; Patofizyoloji, Klinik Bulgular, Görüntüleme Bulguları ve Tanı Stargardt and Fundus Flavimaculatus; Pathophysiology, Clinical Findings, Imaging Characteristics, and Diagnosis JALE MENTEŞ SERHAD NALÇACI Makaleyi İncele
16 Stargardt ve Fundus Flavimaculatus; Güncel Tedavi ve Geliştirilmekte Olan Tedaviler Stargardt and Fundus Flavimaculatus; Current and Developing Treatments ÇAĞATAY CAGLAR Makaleyi İncele
2 Herediter Retina Hastalıklarında Genetik Geçiş, Mekanizmalar ve Mutasyonlar Inheritance And Mutations in Hereditary Retinal Diseases GÖKHAN OZAN ÇETİN EBRU NEVIN ÇETIN Makaleyi İncele
3 Herediter Retina Hastalıklarında Yaklaşım ve Az Görme Rehabilitasyonu A Common Approach and Low Vision Rehabilitation in Patients with Hereditary Retinal Diseases ESRA SAHLI AYSUN İDIL Makaleyi İncele
4 Retinitis Pigmentosa; Epidemiyoloji, Patofizyoloji Ve Sınıflandırma Retinitis Pigmentosa; Epidemiology, Pathophysiology And Classification FEVZI ŞENTÜRK MAHMUT DOĞRAMACI CENGİZ ARAS Makaleyi İncele
5 Retinitis Pigmentosa; Klinik Bulgular, Görüntüleme Bulguları ve Tanı Retinitis Pigmentosa: Clinical Features, Imaging and Diagnosis SERRA ARF MÜMİN HOCAOĞLU Makaleyi İncele
6 Retinitis Pigmentosa; Atipik Prezentasyon ve Sistemik Birliktelikler Retinitis Pigmentosa; Atypical Presentation and Systemic Associations HAVVANUR BAYRAKTAR IBRAHİM ARİF KOYTAK Makaleyi İncele
7 Retinitis Pigmentosa Hastalığında Transkorneal Elektrik Stimülasyonu ve Trombositten Zengin Plazma Terapileri Transcorneal Electrical Stimulation and Platelet Rich Plasma Therapies in Retinitis Pigmentosa Disease M NECATİ DEMIR Makaleyi İncele
8 Retinitis Pigmentosada Retina Transplantasyonu, Kök Hücre ve Gen Tedavisi Retinal Transplantation, Stem Cell and Gene Therapy in Retinitis Pigmentosa AYŞE ÖNER NESLİHAN SİNİM KAHRAMAN Makaleyi İncele
9 Retinitis Pigmentosa Tedavisinde Retinal Protez Retinal Prosthesis in the Treatment of Retinitis Pigmentosa DILEK GÜVEN SEMRA TİRYAKİ DEMİR Makaleyi İncele
Sıra Makale Başlığı Türkçe Makale Başlığı İngilizce Yazarlar İncele